"Te dzieci trzeba pokochać.
One mają swój świat, do którego trzeba dotrzeć
i wydobyć zeń głęboko ukryte piękno."
          /Maria Grzegorzewska/  

 
Kontakt E-mail STOWARZYSZENIE
 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY DPS W KADŁUBIE

ustaw jako homepage dodaj do ulubionych  

  :: MENU ::

strona główna

aktualności

zajęcia

kadra 

historia

patron

osiągnięcia

Rada Rodziców

Informacje dla Rodziców


 
   :: historia ::

 

HISTORIA  NASZEJ SZKOŁY


Impulsem do powstania szkoły w Kadłubie, jak wspominała jej pierwszy dyrektor Siostra Zofia Moroz ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi, było pytanie jednego  z wychowanków DPS: „Dlaczego mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Kadłuba nie chodzą do szkoły?”  Pomimo początkowych trudności szkoła uzyskała pozwolenie na działalność w 1968 roku na mocy decyzji Inspektora Oświaty w Strzelcach Opolskich  
i rozpoczęła swoje dzieje od jednej klasy, jednego nauczyciela, starej tablicy i grupy szczęśliwych chłopców.

            W pierwszych latach swojej działalności była to Podstawowa Szkoła Specjalna potocznie nazywana „Szkołą Życia”, do której w różnych okresach uczęszczało od 60 do 90 uczniów.  Szybki wzrost liczy uczniów wymógł budowę nowego budynku szkoły. Nowy budynek, w którego części do dziś odbywają się lekcje, został uroczyście otwarty w 1974 roku. Szkoła oprócz typowych zajęć szkolnych oferowała całą gamę zajęć pozalekcyjnych, działało  w niej harcerstwo „Nieprzetartego Szlaku”.          

            Kolejnym impulsem do rozwoju szkoły stał się problem jej absolwentów, którzy po ukończeniu szkoły podstawowej nie mieli możliwości kontynuowania nauki. W ramach eksperymentu na początku lat osiemdziesiątych szkoła zaczęła organizować klasy przygotowujące do pracy.  Eksperyment odniósł sukces, gdy nawiązano współpracę ze Spółdzielnią Inwalidów „Perspektywa” w Opolu i Spółdzielnią Niewidomych  w Kędzierzynie-Koźlu, dla których uczniowie sklejali woreczki foliowe i wyrabiali szczotki. 

            Rok 1985 przyniósł zmianę na stanowisku dyrektora. Nowym dyrektorem szkoły został  Janusz Pruski.

            Kolejne lata dziejów szkoły to rozwój jej oferty edukacyjnej. Przy szkole powołany zostaje Wojewódzki Oddział Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, działa zespół muzyczny „Andantino”. Jej uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach: muzycznych, plastycznych, sportowych - szczebla międzyszkolnego, wojewódzkiego, krajowego i międzynarodowego odnosząc na nich sukcesy.

            W roku 1997  Janusz Pruski odchodzi na emeryturę. Nowym dyrektorem szkoły zostaje Siostra Jolanta Wojtaszak ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi     i pozostaje nim do dziś. 

            Następne lata są dla szkoły etapem rozwoju struktury szkoły. W 1999 roku powstaje Gimnazjum Specjalne i szkoła staje się zespołem szkół. Na bazie klas przysposabiających do pracy w 2003 roku powołana zostaje Szkoła Zawodowa a w 2004 roku Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

            Aktualnie Zespół Szkół Specjalnych w Kadłubie składa się z Podstawowej Szkoły Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego, Szkoły Przysposabiającej do Pracy   i Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych.

                                                            Opracował Jan Chabraszewski

 

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Publikowanie zdjęć, tekstów lub ich fragmentów bez zgody autorów zabronione.


 
   :: realizowane projekty ::
"Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy" - projekt systemowy nr POKL.02.00-16-001/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy

"Fascynujcy Świat Nauki i Technologii" - projekt systemowy nr POKL.09.01.02-16-001/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - uczniowie szkoły podstawowej

   :: współpracujemy z ::

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Sekcja Olimpiad Specjalnych "Delfinek"


Polska Fundacja Pomocy Dzieciom "Maciuś"